THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

พิมพ์ข้อสอบออนไลน์ เพื่อการศึกษา

การพิมพ์ข้อสอบ คือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ให้กับตนเอง หรือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อื่น ถือเป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสังคมเป็นที่สุด

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
 • คอมพิวเตอร์ ไอเเพด หรืออุปกรณ์ใช้พิมพ์ข้อสอบ

 • โปรแกรม Microsoft Word

 • สามารถเลือกพิมพ์ชุดข้อสอบ ม.ปลายได้ทุกวิชา

 • พิมพ์ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ ต่อ 1 ชุด

1

เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบเงื่อนไข

2

เริ่มวางแผนและทำการพิมพ์ได้เลย !

 • พิมพ์ชื่อชุดข้อสอบ โดยระบุชุดวิชา ยกตัวอย่างเช่น ข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ ม.6 (ให้พิมพ์ระบุชื่อชุดข้อสอบว่า O-net คณิตศาสตร์ ม.6)

 • คำถามเเต่ละข้อประกอบด้วยข้อช้อย 4 ข้อ

 • ให้ขีดเส้นใต้หรือวงกลมตรงคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการขณะส่งผลงาน และภาพการแชร์กิจกรรมนี้

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม

 • ส่งไฟล์ข้อสอบเป็นไฟล์ (.docx)


 • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง


FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN