THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

สอนหนังสือออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานให้กับเด็กๆ

สอนหนังสือออนไลน์ ทำคลิปออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในแต่ละวิชาต่างๆที่ถนัด เช่น คณิต อังกฤษ ภาษาไทย และอื่นๆ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

1 เตรียมเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่จะใช้สอนหนังสือออนไลน์

เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ กรุณาอยู่ที่เงียบและมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น มือถือ ไมโครโฟน หรือใช้หูฟัง (เห็นหน้าหรือไม่ก็ได้) เป็นต้น

1

เตรียมเนื้อหาและตรวจสอบข้อมูล

2

2 เนื้อหาต้องเป็นวิชาหลักและบทพื้นฐานในหลักสูตรมัธยมศึกษา ในกลุ่ม วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
-เนื้อหาต้องเป็นวิชาที่กำหนดดังต่อไปนี้
1. ฟิสิกส์- ธรรมชาติและพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์
- การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่แนวโค้ง
- คลื่น
- เสียง
2. เคมี
- แบบจำลองอตอมของดอลตัม ทอมสัน และรัทเทอฟอร์ท
⁃ อนุภาคในอตอม
⁃ คลื่นและสมบัติของแสง
⁃ สเปกตรัมเกิดใด้อย่างไร
⁃ แบบจำลองอตอมแบบกลุ่มหมอก
3.ชีววิทยา
⁃ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
⁃ การศึกษาชีววิทยา
⁃ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
⁃ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3 เริ่มการอัดวีดีโอ

⁃ ออกแบบเนื้อหาหรือสรุปเนื้อหาตามความเหมาะสม ให้เนื้อในบทครอบคลุม

⁃ ใช้วาจาและคำพูดที่เหมาะสม ใส่คาแรคเตอร์ตัวเองเข้าไปได้เพื่ออรรถรสในการสอน

⁃ ไม่กำหนดชั่วโมงการอัด โดยนับชั่งโมงตามจริง โดย1บทต่อ1คลิปวีดีโอ

4เตรียมไฟล์สำหรับส่งผลงาน ขนาดไฟล์ 720p (1,280*720)HD ขึ้นไป

คลิปวีดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ ชื่อคลิปตามวิชาและบทที่สอน

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

 ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม


• ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (หากเตรียมพร้อมแล้ว สามารถส่งได้ที่ปุ่ม ส่งผลงาน ข้างล่าง) ได้แก่

• ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

• เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

• ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพไฟล์ต้นฉบับหนังสือหรือบทที่อ่าน

• ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม


  • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN