THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุน)

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น รวมถึงพืชเศรษฐกิจ ได้ง่าย ๆ ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
 • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการเพาะชำ 1 ชุด สามารถขอใบรับรองโครงการปลูกต้นไม้ออนไลน์ได้ 30 นาที/ชุด | เมื่อบริจาคแล้วต้นไม้จะถูกเพาะชำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนำไปปลูก ตามกำหนดการที่กำหนด


1

โอนเงินสนับสนุนโครงการ

2

เก็บหลักฐานการโอนเพื่อรับเกียรติบัตรฟรีได้

 • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเพื่อรับ เกียรติบัตรฟรี

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดำเนินการขอ เกียรติบัตร/ใบรับรอง ประเภทอื่น ๆ ได้ หากต้องการขอเพิ่มเติมจากเกียรติบัตรฟรีสำหรับโครงการ

 • คุณจะได้รับเกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ภายหลังกรอกข้อมูลส่งผลงาน ภายใน 5-10 วันทางอีเมล โดยไม่ต้องส่งคำขอใบรับรอง/เกียรติบัตรใหม่

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงานและรอรับเกียรติบัตรฟรี

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ถ่ายหลักฐานการโอนและแนบส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน ด้านล่าง (นับตั้งแต่วันที่ 27 July 2021 เป็นต้นไป ทาง Uncommon Co-Op จะดำเนินการเพาะชำ ตามจำนวนชุดที่มีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสนับสนุนเท่านั้น)

 • คุณจะได้รับเกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ ภายหลังกรอกข้อมูลส่งผลงาน ภายใน 5-10 วันทางอีเมล โดยไม่ต้องส่งคำขอใบรับรอง/เกียรติบัตรใหม่


 • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*** โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง***


FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN