THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

จัดทำถุงผ้าออนไลน์ เมื่อมอบให้เด็กที่ขาดโอกาส

ใช้จินตนาการของคุณให้เต็มที่ กับการแต่งนิยาย/นิทาน เพื่อผู้พิการทางสายจาและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเปิดเลิกและเรียนรู้จากการแบ่งปันไอเดียของคุณ 🖥 กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์/มือถือ/แท็บเล็ต เพียงใช้แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมพิมพ์พื้ฐานเช่น Google Docs, Microsoft Word ฯลฯ 📚 ผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปต่อยอด และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์

เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการจัดซื้อผ้า Canvas ที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้อย่างน้อย 1 ชุด (ประกอบด้วยผ้า Canvas ยาว 1 เมตร) จากนั้นให้ลงทะเบียนสั่งซื้อได้หลังจากที่ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว


โปรดเลือกจำนวนชุด เพื่อจ่ายเงินและลงทะเบียนสั่งซื้อ1


สั่งซื้อ 1 ชุด (160.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 2 ชุด (321 bht) 👜
สั่งซื้อ 3 ชุด (481.5 bht) 👜
สั่งซื้อ 4 ชุด (642 bht) 👜
สั่งซื้อ 5 ชุด (749 bht) 👜
สั่งซื้อ 6 ชุด (856 bht) 👜

1

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้

2

จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้าตามรายละเอียด

จัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมการทำถุงผ้า


อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม


 1. ถุงผ้า

 2. ไม้บรรทัด

 3. กระดาษแม่แบบ

 4. ผ้า Canvas ที่ได้รับแล้ว จากทางทีมงาน


เตรียมการทำถุงผ้า


 1. ตัดกระดาษ ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร

 2. นำกระดาษที่ตัดแล้วมาทาบลงบนผืนผ้า

 3. ให้ตัดผืนผ้า ตามขนาดกระดาษ 297 x 420 มิลลิเมตร โดยให้ตัดเป็นคู่ ๆ (ถุงผ้า 1 ถุง ใช้แผ่นผ้า 2 ชิ้น)

 4. ตัดหูหิ้วสำหรับถุงผ้า ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร (ให้ตัดตามจำนวนคู่ที่ได้)

 5. มัดรวมกันเป็นชุด ๆ โดย 1 ชุดจะประกอบด้วย ผ้าที่ตัดแล้วขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร จำนวน 2 ผืน และ หูหิ้วที่ตัดแล้ว ขนาด 500 x 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 ผืน

3

จัดส่งผลงานมาที่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op หลังจากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ

จัดส่งผลงาน

 • จัดส่งผลงานมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/200 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0972379410 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ จากนั้นกดปุ่ม ส่งผลงานด้านล่าง เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง และดำเนินการขอใบรับรอง/เกีบรติบัตร เป็นลำดับถัดไป

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN