THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

ทำหุ่นมือ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับเด็กขาดโอกาส

กิจกรรมทำหุ่นมือเพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

1

1 เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ทำหุ่นมือ

2

2 ดูตัวอย่างและต้นแบบรูปตัวอย่างที่แปะไว้

• เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

• ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

• ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

• ผู้รับ…

• (งดใช้เบอร์ที่ปรากฎ ติดต่อเพื่อสอบถามอื่น ๆ เบอร์นี้ใช้สำหรับประสานงานการจัดส่งเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

• ผู้จัดส่ง กรุณาใช้ข้อมูลผู้จัดส่ง ดังนี้ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/253 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร
จัดส่งผลงาน

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

จัดส่งผลงาน

 • ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีเข้าร่วมเป็นทีม ให้ระบุชื่อทุกคน)

 • ชื่อไฟล์

 • เบอร์โทรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไฟล์งานที่ทำ (นามสกุลไฟล์ .psd)

 • ภาพระหว่างการทำกิจกรรม ภาพการแชร์กิจกรรมนี้

 • ความรู้สึกที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม


 • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*** โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง***


FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN