THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เพ้นท์จิ๊กซอว์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส ตามสถานศึกษา ฯลฯ และโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?

เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการจัดซื้อจิ๊กซอว์เปล่า ที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้อย่างน้อย 1 ชุด (ประกอบด้วยจิ๊กซอว์เปล่าจำนวน 40 ชิ้น) จากนั้นให้ลงทะเบียนสั่งซื้อได้หลังจากที่ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว

โปรดเลือกจำนวนชุด เพื่อจ่ายเงินและลงทะเบียนสั่งซื้อ


1

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้

2

จัดเตรียมอุปกรณ์ เลือกหัวข้อและดำเนินการทำตามรายละเอียด

เลือกหัวข้อเซ็ตการ์ด


 • เซ็ตดวงดาวและอวกาศ

 • เซ็ตองค์ประกอบของเซลล์พืช/สัตว์

 • อื่น ๆ


อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม

 • อุปกรณ์การวาด

 • ปากกาเมจิก (ขนาดเล็ก)

 • จิ๊กซอว์เปล่า จากทางทีมงาน


การวาดภาพใส่จิ๊กซอ


 • วาดภาพที่เกี่ยวกับเซ็ตที่เลือกลงบนจิ๊กซอ


3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

จัดส่งผลงาน

 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

 • จัดส่งผลงานมาที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ Uncommon Co-Op 299/253 หมู่ 5 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 020797473 (งดติดต่อเพื่อสอบถาม สำหรับพนักงานจัดส่ง ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เพื่อส่งของเท่านั้น) - หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ Line @uncommonvolunteer (มี @ นำหน้า)

 • หากจัดส่งผลงานแล้ว โปรดลงถ่ายภาพขณะจัดส่ง และขณะจัดทำ จากนั้นกดปุ่ม ส่งผลงานด้านล่าง เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานการจัดทำ/จัดส่ง และดำเนินการขอใบรับรอง/เกียรติบัตร เป็นลำดับถัดไป