THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษ

ประดิษฐ์โมเดลดาวเคราะห์กระดาษเพื่อใช้ในการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสามารถ ให้กับเยาวชน

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
 • กระดาษที่ใช้ปริ้นต์ ต้องเป็นกระดาษแข็ง 180 แกรมขึ้นไป ผิวมันหรือผิวหยาบก็ได้ไม่กำหนด

 • การทำผลงาน 1 ชุด ประกอบด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

 • ให้ปริ้นอย่างน้อย 3 ชุดขึ้นไปต่ออาสาสมัคร 1 คน (แม้ทำกิจกรรมนี้เป็นทีม เช่น ในทีมมี 3 คนให้ปริ้น 9 ชุด) และไม่ต้องประกอบเป็นโมเดลหรือตัดกระดาษ ให้ส่งผลงานไปยังองค์กรที่รับผลงานได้เลย

1

เตรียมอุปกรณ์ปริ้นต์ และเครื่องปริ้นต์

2

ดาวน์โหลดโมเดลดาวเคราะห์กระดาษ และพิมพ์

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

จัดส่งผลงาน

 • เพื่อป้องกันผลงานเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณารองด้วยวัตถุแข็งหรือกระดาษแข็งก่อนจัดส่ง

 • ปริ้นใบแปะหน้ากล่องหรือซอง ดาวน์โหลดโดยคลิกที่นี่ และแปะบนซองหรือกล่องก่อนจัดส่ง

 • ห้ามส่งอย่างอื่น หรือแนบเอกสารใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


 • ผู้รับ จัดส่งผลงานมาที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งในรายการข้างล่าง

 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ อุดรธานี 41150 โทร 020797473

 • โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ที่อยู่ ม.3 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 020797473

 • โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ที่หมู่ 9  บ้านหนองพลวงน้อย   ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร 020797473 (ต้องการมาก)

 • โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ เลขที่ 1/12 หมู่ 5  ตำบลหน้าไม้  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์  12140 โทร 020797473

 • (งดใ