THIS VERSION IS ONLY AVAILABLE FOR BUSINESS; EMPLOYEE. IN CASE THAT YOU ARE GENERAL PARTICIPANT PLEASE GO TO GENERAL ONLINE VOLUNTEER

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

PRIMARY SUPPORT

Need Help?

เข้าร่วมด้วยตนเอง ฟรี

เพียงคุณเป็นสมาชิก หรือพนักงาน จากองค์กรธุรกิจ/บริษัทใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้

จัดเป็นกิจกรรม CSR

นำกิจกรรมนี้ไปดำเนินการจัดเป็น โครงการ CSR โดยงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า

เข้าร่วมในนามองค์กร ฟรี

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผ่านการประสานงานระหว่างองค์กร พร้อมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม (หลายคน)

ติดต่อ/ช่วยเหลือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม หรือช่วยเหลืออื่น ๆ

วิทยากร ฟรี

ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่ออบรมวิธีการเข้าร่วม หรือ CSR ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร

บริจาค/สนับสนุนเรา

บริจาคเรา เพื่อพัฒนาโครงการ/แพลตฟอร์ม CSR ที่มีประสิทธิภาพ

 

JOIN NOW

PREPARATION

Need Help?
 • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย 1 ชุด หรือ 80 บาท โดย 1 ชุดจะประกอบด้วยหน้ากากอนามัยผ้าคอตตอน หรือมัสลิน จำนวน 4 ชิ้น (สามารถขอใบรับรองโครงการทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์ได้ 30 นาที)

 • ตั้งแต่ 1 กันยายน 64 เป็นต้นไป Uncommon Co-Op จะเริ่มดำเนินการส่งมอบรายการการจัดทำ ให้ผู้จะทำหน้ากาก ทุก ๆ วันที่ 30 ของเดือน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานพยาบาล อสม. ฯลฯ ในเดือนถัดไป

 • กรุณาติดตามการดำเนินการส่งมอบ คลิกที่นี่


1

ศึกษารายละเอียดโครงการและโอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ

2

โอนค่าสนับสนุนโดยเลือกจำนวนชุดที่ต้องการสนับสนุน

3

แชร์กิจกรรม > ส่งหลักฐานการเข้าร่วม/ผลงาน > ขอรับการรับรอง/เกียรติบัตร

แชร์โพสต์กิจกรรมนี้และถ่ายเป็นหลักฐาน

 • แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ คลิกที่นี่

 • ตั้งค่าการแชร์เป็น สาธารณะ

 • ใส่แคปชั่นเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือแท็กเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

 • ถ่ายภาพหน้าจอ ที่เห็นโพสต์ที่แชร์ พร้อมแนบขณะส่งผลงานกิจกรรม


 

ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ถ่ายหลักฐานการโอนและแนบสลิปส่งที่ปุ่ม ส่งผลงาน

 2. หลังจากส่งหลักฐานแล้ว จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับโครงการนี้ฟรี ภายใน 5-10 วัน ทางอีเมล

 3. หมายเหตุ เกียรติบัตรฟรี ระบุจำนวนชิ้นที่สนับสนุน ไม่ระบุระยะเวลาที่ประเมิน


 • ส่งผลงานได้ตามลิ้งค์แนบหรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บและต้องแนบหลักฐานการทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว


*โปรดอ่านรายละเอียดการส่งผลงานอีกครั้งที่ด้านล่าง

FINAL

SUBMIT YOUR WORK and GET A CERTIFICATE

THEN