top of page

UNCOMMON CAMP: Help the Children Learn.

ค่ายอาสา UNCOMMON: สอนน้องสร้างโอกาส
OVERVIEW

Children

Students, General

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

Online: Google Classroom

299.- (3 คนขึ้นไปลด 10%)

Thai

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Peoject Award

Recent Review

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เต็ม 5
ค่ายอาสา UNCOMMON: สอนน้องสร้างโอกาส เป็นโอกาสทองสำหรับอาสาสมัครในการสร้างความแตกต่างที่จับต้องได้ในชีวิตของเด็กในแคมป์พยายามจุดประกายความรักในการเรียนรู้และสร้างสังคมการแบ่งปันที่ยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านการผสมผสานระหว่างการศึกษา การเล่น และการโต้ตอบ และการแสดงความคิดเห็นและการสร้างทัศนคติที่ดีแก่ตยเองและคนรอบตัว
WHAT WILL YOU DISCOVER

ค่ายอาสา UNCOMMON: สอนน้องสร้างโอกาส เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และให้รู้จักกับคำว่าโอกาสที่แต่ละคนได้รับไม่ทำกัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้และโอกาสในการใช้ชีวิต โดยองค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึดจัดค่ายนี้ขึ้นมาเพื่อผู็ที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ และเล็กเห็นความสำคัญ อีกทั้งสอนให้เห็นถึงการเห็นอกเห็นใจ เพื่อมนุษย์ด้วยกัน


ภาพรวมกิจกรรม:

วัตถุประสงค์:เพื่อระดมอาสาสมัครที่สนใจและเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและทรัพยากรแก่เด็กด้อยโอกาส ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ และได้รู้จักความสำคัญของคำว่าโอกาสและความสำคัญของการแบ่งปัน


วันที่ในการจัดกิจกรรม : 6 มกราคม 2566

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมร่วม:

นักเรียน/นักศึกษา

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่ต้องการเข้าร่วม


จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 60 คน

สถานที่: Google Classroom-Google meet


คุณสมบัติที่สำคัญของค่าย: ค่ายอาสา UNCOMMON: สอนน้องสร้างโอกาส เป็นค่ายเชิงวิชาการที่ต้องการแนะนำและให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นความสำคัญของการแบ่งปันทั้งปัจจัย 4 การแบ่งปันความรู้และการแบ่งปันโอกาศให้กับผู้ที่ต้องการผ่านช่องทาง online ที่สะดวกและง่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้แต่ไม่มีโอกาศหรืองบประมาณมากพอ


ค่ายอาสา UNCOMMON: สอนน้องสร้างโอกาส เป็นโอกาสทองสำหรับอาสาสมัครในการสร้างความแตกต่างที่จับต้องได้ในชีวิตของเด็กใน  แคมป์พยายามจุดประกายความรักในการเรียนรู้และสร้างสังคมการแบ่งปันที่ยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านการผสมผสานระหว่างการศึกษา การเล่น และการโต้ตอบ และการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:

 • ใบเกียรติบัตร Certificate ยืนยันการเข้าร่วม(สามารถตรวจสอบได้ 4 ปี)


 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

SESSIONS AND AGENDA

กำหนดการ


13:00 - 13:15: แนะนำค่ายและภาพรวม

 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันโดยย่อ

 • กิจกรรม Icebreaker


13:15 - 14:00: ช่วงที่ 1 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • รู้จัดเรื่องโอกาส และเรียนรู้การให้และการรับ


14:00 - 14:15: พักเบรค


14:15 - 15:00: ช่วงที่ 2 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • session การเล่าเรื่อง นักเล่าเรื่องหรือผู้นำค่ายที่มีส่วนร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ


15:00 - 15:05:พักช่วงสั้นๆ15:05 - 16:00 :ช่วงที่ 3 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • เวิร์กช็อปทักษะ

 • เล่นเกมส์ และร่วมสนุกในกิจกรรม

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


16:00 - 16:20: ผู้เข้าร่วมอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และแบ่งปันช่วงเวลาที่ตนชื่นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

16:20 - 16:30: สรุปและอำลา


FEE and REGISTRATION
 • ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่ม 3 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10%

 • กดถูกใจเพจ +กดไลน์ กดแชร์ แนะนำค่ายใดก็ได้ให้ผู้คนรู้จัก พร้อมถ่ายรูปส่งเป็นหลักฐาน ส่วนลดการเข้าร่วมกิจกรรม 5%

 • ผู้ที่เคยเข้าค่ายทั้งonline และ Onsite กับ Uncommon รับส่วนรับอีก 5%


*กรณีมีผู้ที่มีเงื่อนไขตามที่กล่าวมาโปรดติดต่อแอดมิน เพื่อรับส่วนลด

**สามารรับส่วนลดได้มากกว่า 1 เงื่อนไขจากที่ระบุ

ค่ายอาสา UNCOMMON: สอนน้องสร้างโอกาส
16-9.jpg

More from UNCOMMON

bottom of page