top of page

ค่ายอาสา UNCOMMON: เคียงข้างผู้บอกพร่องทางการได้ยิน
OVERVIEW

People with Disability

Students, General

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

Online: Google Classroom

299.-(3 คนขึ้นไปลด 10%)

Thai

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Peoject Award

Recent Review

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เต็ม 5
ค่ายอาสา UNCOMMON: เคียงข้างผู้บอกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้เป็นเพียงค่ายให้รู้จักผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้น แต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนคนหูหนวกและการได้ยิน การทำความเข้าใจและการเคารพวัฒนธรรมคนหูหนวก และการส่งเสริมการไม่แบ่งแยกในทุกการเรียนรู้ ความสำเร็จของค่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อม การเข้าถึง และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการไม่แบ่งแยก
WHAT WILL YOU DISCOVER

ค่ายอาสา UNCOMMON: เคียงข้างผู้บอกพร่องทางการได้ยิน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคนหูหนวกและได้รู้จักวิธีการช่วยเหลือและภาษามือง่ายๆที่พอจะสื่อสารได้เบื้องตน 


ภาพรวมกิจกรรม:

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสรู้จักชุมชนคนหูหนวก ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการไม่แบ่งแยก การสร้างทักษะใหม่ๆ และส่งเสริมความสนิทสนมกันในหมู่ผู้เข้าร่วม  และต้องการแบ่งปันโอกาศในการเรียนรู้ให้กับผู้ที่ต้องการผ่านช่องทาง online ที่สะดวกและง่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้แต่ไม่มีโอกาศหรืองบประมาณมากพอ


วันที่ในการจัดกิจกรรม : 20 มกราคม 2566

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม:

 • นักเรียน/นักศึกษา

 • บุคคลทั่วไปที่มี


ความสนใจจำนวนที่นั่ง : 60 คน

สถานที่: Google Classroom-Google meet


คุณสมบัติที่สำคัญของค่าย: เป็นค่ายเชิกวิชาการที่ต้องการแนะนำและให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกับผู้พิการทางการได้ยิน

Work shop : อบรมอาสาสมัครและพนักงานทุกคนเกี่ยวกับภาษามือขั้นพื้นฐานและมารยาทวัฒนธรรมคนหูหนวก


ค่ายอาสา UNCOMMON: เคียงข้างผู้บอกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้เป็นเพียงค่ายให้รู้จักผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้น แต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนคนหูหนวกและการได้ยิน การทำความเข้าใจและการเคารพวัฒนธรรมคนหูหนวก และการส่งเสริมการไม่แบ่งแยกในทุกการเรียนรู้ ความสำเร็จของค่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อม การเข้าถึง และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการไม่แบ่งแยก


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:

 • ใบเกียรติบัตร Certificate ยืนยันการเข้าร่วม(สามารถตรวจสอบได้ 4 ปี)


 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

SESSIONS AND AGENDA

กำหนดการ


13:00 - 13:15: แนะนำค่ายและภาพรวม

 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันโดยย่อ

 • กิจกรรม Icebreaker


13:15 - 14:00: ช่วงที่ 1 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • ทำความรู้จักและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตา


14:00 - 14:15: พักเบรค


14:15 - 15:00: ช่วงที่ 2 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • session การเล่าเรื่อง นักเล่าเรื่องหรือผู้นำค่ายที่มีส่วนร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ


15:00 - 15:05:พักช่วงสั้นๆ15:05 - 16:00 :ช่วงที่ 3 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • เวิร์กช็อปทักษะ

 • เล่นเกมส์ และร่วมสนุกในกิจกรรม

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


16:00 - 16:20: ผู้เข้าร่วมอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และแบ่งปันช่วงเวลาที่ตนชื่นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

16:20 - 16:30: สรุปและอำลา


FEE and REGISTRATION
 • ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่ม 3 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10%

 • กดถูกใจเพจ +กดไลน์ กดแชร์ แนะนำค่ายใดก็ได้ให้ผู้คนรู้จัก พร้อมถ่ายรูปส่งเป็นหลักฐาน ส่วนลดการเข้าร่วมกิจกรรม 5%

 • ผู้ที่เคยเข้าค่ายทั้งonline และ Onsite กับ Uncommon รับส่วนรับอีก 5%


*กรณีมีผู้ที่มีเงื่อนไขตามที่กล่าวมาโปรดติดต่อแอดมิน เพื่อรับส่วนลด

**สามารรับส่วนลดได้มากกว่า 1 เงื่อนไขจากที่ระบุ

ค่ายอาสา UNCOMMON: เคียงข้างผู้บอกพร่องทางการได้ยิน
16-9.jpg

More from UNCOMMON

bottom of page