top of page

ค่ายอาสา UNCOMMON: ศึกษาสิ่งแวดล้อมสไตล์ยุโรป
OVERVIEW

Environment

Students, General

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

Online: Google Classroom

299.-(3 คนขึ้นไปลด 10%)

Thai

Certificate (4 Years Checkable), Discount, Peoject Award

Recent Review

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 เต็ม 5
ค่ายอาสา UNCOMMON: ศึกษาสิ่งแวดล้อมสไตล์ยุโรป เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อศึกษา สิ่งแวดล้อมในยุโรปจากผู้ที่มีประสบการณ์ ที่เคยไปสัมผัสจริง นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาแนวทาง นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในประเทศไทย
WHAT WILL YOU DISCOVER

ในโลกเรานั้นมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคือ ป่าไม้ที่มีต้นไม้นานาพันธ์ุ แหล่งน้ำ ทะเล ภูเขา และพืชพันธ์ุสัตว์ป่านานาชนิด ที่มี"ความเหมือน แต่ แตกต่าง


"ที่มาและความสำคัญ: ค่ายอาสา UNCOMMON: ศึกษาสิ่งแวดล้อมสไตล์ยุโรป เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อศึกษา สิ่งแวดล้อมในยุโรปจากผู้ที่มีประสบการณ์ ที่เคยไปสัมผัสจริง นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาแนวทาง นำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในประเทศไทย


วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอบรมได้มีการสร้างสัมพันธ์กับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแนวคิด

 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และเปิดโลกกว้างให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นอายุ เพศ หรือ Gen

 • เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในประเทศแถบยุโรปและแถบแสกนดิเนเวเพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบ้าน จังหวัด หรือในประเทศของเรา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

 • ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้สร้างสังคมที่มีผู้สนใจในสิ่งเดียวกัน 

 • ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์และประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้และต่อยอดได้ในอนาคตได้รู้จักตัวตนและความชื่นชอบของตนเอง


วันที่: 27 มกราคม 2567

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง 30 นาที (13.00-16.30 น.)


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม:

 • นักเรียน/นักศึกษา

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 60 คน


สถานที่: Google Classroom-Google meet


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมค่าย:

 • ใบเกียรติบัตร Certificate ยืนยันการเข้าร่วม(สามารถตรวจสอบได้ 4 ปี)


 • ความรู้อัดแน่น จากวิทยากรคุณภาพ!

SESSIONS AND AGENDA

กำหนดการ


13:00 - 13:15: แนะนำค่ายและภาพรวม

 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันโดยย่อ

 • กิจกรรม Icebreaker


13:15 - 14:00: ช่วงที่ 1 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • สิ่งแวดล้อมของยุโรปและไทย


14:00 - 14:15: พักเบรค


14:15 - 15:00: ช่วงที่ 2 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • session การเล่าเรื่อง นักเล่าเรื่องหรือผู้นำค่ายที่มีส่วนร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องราวการใช้เวลาและการใช้ชีวิต


15:00 - 15:05:พักช่วงสั้นๆ15:05 - 16:00 :ช่วงที่ 3 วิทยากรป็นผู้ดำเนินการ

 • เวิร์กช็อปทักษะ

 • เล่นเกมส์ และร่วมสนุกในกิจกรรม

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


16:00 - 16:20: ผู้เข้าร่วมอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และแบ่งปันช่วงเวลาที่ตนชื่นชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

16:20 - 16:30: สรุปและอำลา


FEE and REGISTRATION
 • ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่ม 3 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10%

 • กดถูกใจเพจ +กดไลน์ กดแชร์ แนะนำค่ายใดก็ได้ให้ผู้คนรู้จัก พร้อมถ่ายรูปส่งเป็นหลักฐาน ส่วนลดการเข้าร่วมกิจกรรม 5%

 • ผู้ที่เคยเข้าค่ายทั้งonline และ Onsite กับ Uncommon รับส่วนรับอีก 5%


*กรณีมีผู้ที่มีเงื่อนไขตามที่กล่าวมาโปรดติดต่อแอดมิน เพื่อรับส่วนลด

**สามารรับส่วนลดได้มากกว่า 1 เงื่อนไขจากที่ระบุ

ค่ายอาสา UNCOMMON: ศึกษาสิ่งแวดล้อมสไตล์ยุโรป
16-9.jpg

More from UNCOMMON

bottom of page