top of page

เปลี่ยนเป็นประเภทที่ราคาเท่ากัน

รหัสปัญหา

cer-change-3

หมวดหมู่

เปลี่ยนแปลง/ขอเงินคืน

OVERVIEW : สามารถดำเนินการได้ ต้องจ่ายประเภทใหม่ที่ต้องการก่อน แล้วจึงขอคืนเงินในภายหลัง

การดำเนินการเปลี่ยนประเภทใบรับรอง ในกรณีที่ลูกค้า/ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายค่าบริการไปเรียบร้อยแล้ว นั้นสามารถดำเนินการได้ แต่จำเป็น ต้องตรงตามเงื่อนไขของการดำเนินการขอการรับรองและเปลี่ยนประเภทใบรับรอง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้


เงื่อนไข/กรณีที่สามารถดำเนินการได้
 1. สามารถเปลี่ยนเป็นประเภทใดก็ได้ ที่มีค่าดำเนินการ/ค่าบริการมากกว่าประเภทที่ดำเนินการขอในครั้งแรก

 2. หากได้รับใบรับรองที่ดำเนินการขอไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการรับรองได้

 3. หากเป็นกรณีสุดวิสัย ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

 4. หากคำร้องไม่ผ่านเกณฑ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนประเภทการรับรองให้ และไม่คืนค่าดำเนินการใด ๆ


การดำเนินการเปลี่ยนประเภทการรับรอง
 1. โอนค่าดำเนินการขอประเภทการรับรองใหม่ (ที่ต้องการเปลี่ยน) ในราคาเต็ม โดยสามารถดำเนินการผ่านหน้ากิจกรรมที่เข้าร่วม (เหมือนกับที่ดำเนินการในครั้งแรก)

 2. เตรียมข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมที่เข้าร่วม + วันที่ส่งคำขอ

 • การรับรองที่ดำเนินการขอมาในครั้งแรก

 • การรับรองที่ต้องการเปลี่ยน

 • สลิปหลักฐานการโอน ของการส่งคำขอการรับรองทั้งครั้งแรกและครั้งใหม่

 • เลขบัญชี ธนาคาร ชื่อบัญชี

 • เบอร์โทรที่ติดต่อได้

 1. ส่งข้อมูลข้างต้น โดยกดที่ปุ่ม "รายงานปัญหาเลย (อยู่ที่ด้านล่าง)" โดยให้ระบุรหัสปัญหาว่า "cer-change-3 ดำเนินการเปลี่ยนประเภทการรับรอง" จากนั้นให้รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1-7 วัน โดยจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล

 • หากได้รับการอนุมัติการขอเปลี่ยนประเภทแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดนเงินคืนทางบัญชีที่ท่านแจ้งมา ภายใน 1-7 วัน

 • หากถูกปฏิเสธ จะได้รับการรับรองที่ดำเนินการขอมาตามกำหนดการ แต่ไม่สามารถขอเงินคืนได้

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
cer-change-3

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page