top of page

แก้ไขข้อมูลบนเอกสาร

รหัสคู่มือ

cer-info-3

หมวดหมู่

Certificate Info, Top Search

เงื่อนไข:
  • การรับรองจะมอบให้เมื่อผู้เข้าร่วมได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้น และได้สมัครแบบขอการรับรอง

  • ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ขอแก้ไขภายใน 7 วันหลังจากได้รับการรับรอง

  • คำขอแก้ไขใบรับรอง สามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


การดำเนินการ:
  1. ส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ส่วน รายงานปัญหา (ด้านล่าง) พร้อมระบุรหัสปัญหาที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

  2. ระบุรายละเอียดการแก้ไขที่ชัดเจน พร้อมระบุวันที่ได้รับการรับรอง

  3. หลังจากที่ส่งข้อมูลรายงานแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการรายงานทันที โปรดอย่าปิดเว็บไซต์จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะส่งใบรับรองให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนมา

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page