top of page

ไม่สามารถจ่ายเงินได้/กดปุ่มจ่ายไม่ได้

รหัสปัญหา

cer-submit-4

หมวดหมู่

ระบบและการส่งผลงาน, การส่งผลงาน, การรับรอง

OVERVIEW : กรุณาส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ และรอรับช่องทางการจ่ายสำรอง

การส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการ
  1. เตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วม

  • เบอร์โทรของผู้เข้าร่วม

  • กรณีจ่ายเพื่อขอการรับรอง โปรดระบุ ประเภทการรับรองที่ต้องการ (เช่น ออกแบบใหม่)

  • กรณีจ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือบริจาค โปรดระบุชื่อกิจกรรมและรายละเอียด

  1. ส่งข้อมูลในข้อ (1) โดยกดที่ปุ่ม "รายงานปัญหาเลย (อยู่ที่ด้านล่าง)" โดยให้ระบุรหัสปัญหาว่า "cer-submit-4 ไม่สามารถจ่ายเงินได้"


เมื่อดำเนินการส่งแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งช่องทางการโอนใหม่ ให้ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง หรือโทรแจ้งทางโทรศัพท์มือถือ


 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาการรับรอง"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
cer-submit-4

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page