top of page

การใช้รหัส/โคดส่วนลด

รหัสปัญหา

join-cer-2

หมวดหมู่

การรับรอง

OVERVIEW : นำรหัสส่วนลดที่มี มากรอกขณะดำเนินการขอการรับรอง (ก่อนจ่ายเงิน)

วิธีการใช้คูปองส่วนลด
  • ผู้เข้าร่วม ฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จสิ้น

  • จากนั้น ผู้เข้าร่วม ฯ จะต้องนำรหัสส่วนลดหรือคูปองที่มี มากรอกในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะดำเนินการจ่าย หรือหลังจากเลือกประเภทการรับรองแล้ว  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องคลิกที่ปุ่ม คลิกที่นี่เพื่อใส่รหัสคูปอง เพื่อกรอกรหัสคูปองตามภาพ

  • เมื่อกรอกรหัสคูปองเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม ใช้คูปอง
 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาเข้าร่วมกิจกรรม"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
join-cer-2

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page