top of page

ไม่ต้องการรับการรับรอง/เกียรติบัตร

รหัสปัญหา

join-cer-4

หมวดหมู่

การรับรอง

OVERVIEW : ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถส่งผลงานได้ (หรือถูกปฏิเสธผลงาน) หากไม่ดำเนินการขอการรับรอง

เนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการเข้าร่วมให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน


 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาเข้าร่วมกิจกรรม"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
join-cer-4

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page