top of page

การรับการรับรองแบบกลุ่ม

รหัสปัญหา

join-cer-6

หมวดหมู่

การรับรอง

OVERVIEW : ตรวจสอบว่ากิจกรรมนั้นสามารถเข้าร่วมแบบกลุ่มได้หรือไม่ หากได้ สามารถดำเนินการได้พร้อมกัน

วิธีการส่งผลงานและขอการรับรอง
  • ศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการรับรอง

  • ข้อมูลการรับรองทั้งหมด อ้างอิงตามที่เข้าร่วมกิจกรรมและเงื่อนไขกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ ชม.อาสา ชื่อ กิจกรรม ฯลฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมจริงจึงจะสามารถดำเนินการขอการรับรองได้

  • ประเภทการรับรอง แต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดแต่ละประเภทระหว่างดำเนินการอย่างถี่ถ้วย อาทิ ข้อมูลที่ปรากฎ รูปแบบการตรวจสอบย้อนหลัง ฯลฯระยะ

  • เวลาในการดำเนินการรับรอง ขึ้นอยู่กับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก อาทิ 24 ชม. 3-4 วัน ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำตามคิว ตามกรอบเวลาที่ผู้เข้าร่วมได้ดำเนินการขอ (หากยังไม่ครบกำหนดการจะไม่สามารถขอรับล่วงหน้าได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ)

  • รูปแบบการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก อาทิ ทางอีเมล หรือ อีเมลและไปรษณีย์

  • ด้านล่างของหน้า "เข้าร่วมกิจกรรม" จะมีปุ่ม "ส่งผลงาน+การรับรอง" ให้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อดำเนินการ (ตามภาพด้านล่าง)  • เมื่อกดเข้ามาแล้ว จะมีรายการการรับรองให้เลือก หากเข้าร่วมแบบกลุ่ม สามารถเลือกปุ่ม "สำหรับทีมหรือกลุ่ม" ได้เลย แต่ในกรณีที่บางกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมแบบกลุ่มได้ จะไม่ปรากฏปุ่มนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมต้องดำเนินการแบบรายบุคคลเท่านั้น  • จากนั้นให้ดำเนินการได้ตามขั้นตอนปกติ หากต้องการศึกษาโดยละเอียด โปรดคลิกที่นี่


 

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการดำเนินการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล contact@unco-op.co.th โดยให้ระบุหัวข้อว่า "รายงานปัญหาเข้าร่วมกิจกรรม"

ต้องการรายงานปัญหาเลยไหม ?

ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่ แล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

**โปรดระบุรหัสปัญหาเป็น
join-cer-6

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page