top of page

วิธีการสมัครและค่าสมัคร

รหัสคู่มือ

join-register-1

หมวดหมู่

Activity Registration

เงื่อนไข:
 • ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมบนเว็บไซต์ของกิจกรรมได้ทันทีที่ต้องการ

 • ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครที่เลือก ซึ่งรวมถึงตัวเลือก "รายบุคคล" หรือ "กลุ่ม (3 คน)" นอกจากนี้ยังอาจมีตัวเลือกในการรับใบรับรองเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ก็ได้

 • การเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียน (เช่น รายบุคคลเป็นกลุ่มหรือในทางกลับกัน) หลังจากส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้วอาจไม่สามารถทำได้ โปรดตรวจสอบและเลือกประเภทการลงทะเบียนที่ถูกต้องก่อนส่งแบบฟอร์ม


ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน:

ก่อนลงทะเบียน โปรดตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้พร้อม:

 • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่อ ที่ถูกต้อง เนื่องจากมีผลต่อการตรวจสอบข้อมูลการสมัครและส่งผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม


วิธีการลงทะเบียน:
 • ไปที่เว็บไซต์ของกิจกรรมและค้นหาส่วนการลงทะเบียน (ด้านล่างของหน้ากิจกรรมนั้น ๆ)

 • เลือกประเภทการลงทะเบียนที่เหมาะสม (รายบุคคลหรือกลุ่ม) และเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การออกใบรับรอง

 • กรอกข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลและวิธีการชำระเงินของคุณ พร้อม

 • ดำเนินการลงทะเบียนโดยส่งแบบฟอร์มและชำระเงิน

 • เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินสำเร็จ เว็บไซต์จะนำคุณไปยังหน้า "คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม" โดยอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือ อย่าปิดแท็บระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนเส้นทางหรือดำเนินการ

 • ในกรณีที่คุณปิดแท็บโดยไม่ตั้งใจระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนเส้นทาง คุณสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้โดย คลิกที่นี่


การรายงานปัญหาเกี่ยวกับคู่มือ:
 • หากคุณพบปัญหาใดๆ กับคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคำแนะนำที่ไม่ชัดเจน โปรดรายงานให้เราทราบ (คลิกที่นี่เพื่อส่งรายงาน) เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณในการช่วยเราปรับปรุงคู่มือและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

 • หากต้องการรายงานปัญหาหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ การสมัครและค่าสมัคร สามารถรายงานปัญหาได้ที่ส่วน "รายงานปัญหา" ที่ด้านล่างของเว็บไซต์นี้ พร้อมระบุรหัสปัญหาที่ถูกต้องเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

รายงานปัญหาเลย !

หลังจากส่งรายงานปัญหาแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าอัพเดตสถานะการดำเนินการโดยอัตโนมัติ โปรดอย่าปิดเว็บไซต์จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์ หรือคำร้องของท่านได้รับการดำเนินการแล้ว

หากเกี่ยวข้องกับ
วิธีการสมัครและค่าสมัคร
รหัสปัญหา
join-register-1
พร้อมระบุ
ชื่อกิจกรรม ชื่อ อีเมล รายละเอียดปัญหา ภาพหน้าจอ
arrow&v

รายละเอียดปัญหา (กรุณาระบุข้อมูลให้ชัดเจนตามคู่มือ)

Problem details (Please specify the information clearly according to the manual)

Choose File

กรุณารอสักครู่ โปรดอย่าปิดแท็บ

ผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูล

Report

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page