top of page

การสมัครแต่ละประเภท

รหัสคู่มือ

join-register-3

หมวดหมู่

Activity Registration

เงื่อนไข:
  • ค่าลงทะเบียนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น แคมเปญ หรือกิจกรรม และ

  • ใบรับรอง (ถ้ามี) จะถูกส่งทางอีเมลเท่านั้นและสามารถตรวจสอบได้และเชื่อถือได้

  • สำหรับการลงทะเบียน "รับใบรับรอง" ผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกใบรับรองได้หนึ่งประเภทหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

  • ระยะเวลาในการรอใบรับรองจะเริ่มนับจากวันที่/เวลาที่ผู้เข้าร่วมยื่นคำขอหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรร

  • เมื่อส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณอย่างละเอียดก่อนส่ง อย่างไรก็ตาม

  • หากไม่ได้เลือกตัวเลือกการลงทะเบียน "รับใบรับรอง" ระหว่างการลงทะเบียน จะไม่สามารถขอใบรับรองได้หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น หากคุณลงทะเบียนในตอนแรกโดยไม่ได้เลือกตัวเลือกเพื่อรับใบรับรอง แต่ภายหลังตัดสินใจว่าคุณต้องการใบรับรอง คุณจะต้องลงทะเบียนอีกครั้งและเลือกตัวเลือก "รับใบรับรอง" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบรับรอง โปรดดูคู่มือโดยคลิกที่นี่


ประเภทการรับรอง:
  • การลงทะเบียนรายบุคคล: ตัวเลือกนี้มีไว้สำหรับผู้เข้าร่วมที่ต้องการลงทะเบียนรายบุคคลและเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะอาสาสมัครรายบุคคล ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและตัวเลือกใบรับรอง ถ้ามี จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนแต่ละรายการ

  • การลงทะเบียนแบบกลุ่ม: ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมที่ต้องการลงทะเบียนเป็นทีมและเข้าร่วมในกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในทีม ค่าลงทะเบียนและตัวเลือกใบรับรอง ถ้ามี จะขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของทีม

  • รับใบรับรอง: ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมที่ต้องการรับใบรับรองหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกใบรับรองประเภทใดประเภทหนึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขา และส่งคำขอหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ระยะเวลาในการรอใบรับรองจะเริ่มนับจากวัน/เวลาที่ผู้เข้าร่วมยื่นคำขอ

รายงานปัญหาเลย !

หลังจากส่งรายงานปัญหาแล้ว ระบบจะนำท่านไปยังหน้าอัพเดตสถานะการดำเนินการโดยอัตโนมัติ โปรดอย่าปิดเว็บไซต์จนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์ หรือคำร้องของท่านได้รับการดำเนินการแล้ว

หากเกี่ยวข้องกับ
การสมัครแต่ละประเภท
รหัสปัญหา
join-register-3
พร้อมระบุ
ชื่อกิจกรรม วันที่สมัคร รายละเอียดปัญหา ภาพหน้าจอ
arrow&v

รายละเอียดปัญหา (กรุณาระบุข้อมูลให้ชัดเจนตามคู่มือ)

Problem details (Please specify the information clearly according to the manual)

Choose File

กรุณารอสักครู่ โปรดอย่าปิดแท็บ

ผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูล

Report

คำถามที่เกี่ยวข้อง

bottom of page