กิจกรรม

ทำหน้ากากผ้าออนไลน์

มีเกียรติบัตรฟรี

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับเกียรติบัตรฟรี ซึ่งจะถูกจัดส่งทางอีเมลภายใน 5 - 10 วัน หลังจากที่ส่งผลงานกิจกรรม ถือเป็นอันเสร็จสิ้น โดยข้อมูลบนเกียรติบัตร เจ้าหน้าที่จะยึดจากหลักฐานการส่งผลงาน

  • เกียรติบัตรฟรี สำหรับบางกิจกรรมอาจไม่มีการรับรองชั่วโมงจิตอาสา หากต้องการชั่วโมงจิตอาสา โปรดสั่งทำการรับรอง/เกียรติบัตรอื่น ๆ ที่รับรองที่ปุ่มข้างล่าง