การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

โปรดเลือกประเภทการรับรอง

รหัสกิจกรรม

การรับรองแบบเดียว

เซ็นรับรอง และเอกสารรับรองทางการ
เซ็นรับรอง และเอกสารรับรองทางการ
Icon True 2.png

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ยึดตามที่เข้าร่วมกิจกรรม

Icon True.png

รองรับด้วย QR Code + รหัส ตรวจสอบย้อนหลังได้ 1-2 ปี

Icon False.png

ไม่สามารถเลือกงานออกแบบได้

เกียรติบัตรพรีเมียม | ครบทุกข้อมูลที่จำเป็น
เกียรติบัตรพรีเมียม | ครบทุกข้อมูลที่จำเป็น
Icon True 2.png

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ยึดตามที่เข้าร่วมกิจกรรม

Icon True.png

รองรับด้วย QR Code + รหัส ตรวจสอบย้อนหลังได้ 1-2 ปี

Icon False.png

ประเภทเดียวที่เลือกงานออกแบบได้

เกียรติบัตรออกแบบใหม่ | ดีที่สุด ไม่ซ้ำใคร
เกียรติบัตรออกแบบใหม่ | ดีที่สุด ไม่ซ้ำใคร
Icon True 2.png

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ยึดตามที่เข้าร่วมกิจกรรม

Icon True.png

รองรับด้วย QR Code + รหัส ตรวจสอบย้อนหลังได้ 1-2 ปี

Icon False.png

ประเภทเดียวที่ได้แบบใหม่ ไม่ซ้ำใคร

อีเมลตอบรับการเข้าร่วม
อีเมลตอบรับการเข้าร่วม
Icon True 2.png

ไม่รองรับชั่วโมงจิตอาสา

Icon True.png

รองรับด้วยรหัสตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

Icon False.png

ไม่สามารถเลือกงานออกแบบได้

การรับรองแบบแพกเกจ

ทั่วไป