ขั้นตอน

โปรดเลือกประเภทการรับรอง

สอนหนังสือออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานให้กับเด็กๆ

การรับรองรายบุคคล

เกียรติบัตรออกแบบใหม่ ไม่ซ้ำใคร

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ตามที่เข้าร่วม

ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย QR CODE | 1-2 ปี

ออกแบบใหม่ทุกอัน ไม่ซ้ำใคร

รองรับไทย - อังกฤษ

รองรับ การส่งทางอีเมล/ไปรษณีย์

เกียรติบัตรพรีเมียม เลือกแบบได้

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ตามที่เข้าร่วม

ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย QR CODE | 1-2 ปี

สามารถเลือกเทมเพลตได้

รองรับไทย - อังกฤษ

รองรับ การส่งทางอีเมล/ไปรษณีย์

เซ็นรับรอง หรือเอกสารรับรอง

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ตามที่เข้าร่วม

ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย QR CODE | 1-2 ปี

ออกแบบใหม่ทุกอัน ไม่ซ้ำใคร

รองรับเพียงภาษาไทย

รองรับ การส่งทางอีเมล/ไปรษณีย์

อีเมลรับรอง แบบทั่วไป

ไม่รองรับชั่วโมงจิตอาสา

ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบ

ไม่สามารถเลือกเทมเพลตได้

รองรับเพียงภาษาไทย

รองรับ การส่งทางอีเมลเท่านั้น

ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !

เหมาะกับน้องที่อยากเข้าทุกคณะ | มีเกียรติบัตร

26 พฤศจิกายน 2565 04:00:00

พบกับวิทยากร นักจิตวิทยา มากประสบการณ์ ด้านจิทวิทยาคลินิก ที่จะมาช่วยน้อง ๆ คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับจิตวิทยาคลิกนิก และการ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อ หมายเหตุ กิจกรรมนี้ฟรีสำหรับผู้ที่มีการรับรองจาก Uncommon Volunteer (100 บาทขึ้นไป) หากผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ต้องการเข้าร่วม ต้องจ่ายค่าสมัคร 100 บาท
ค่ายจิตวิทยาออนไลน์ฟรี !
โฆษณา