ขั้นตอน

โปรดเลือกประเภทการรับรอง

ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (forestapp.cc)

เกียรติบัตรออกแบบใหม่ ไม่ซ้ำใคร

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ตามที่เข้าร่วม

ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย QR CODE | 1-2 ปี

ออกแบบใหม่ทุกอัน ไม่ซ้ำใคร

รองรับไทย - อังกฤษ

รองรับ การส่งทางอีเมล/ไปรษณีย์

เกียรติบัตรพรีเมียม เลือกแบบได้

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ตามที่เข้าร่วม

ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย QR CODE | 1-2 ปี

สามารถเลือกเทมเพลตได้

รองรับไทย - อังกฤษ

รองรับ การส่งทางอีเมล/ไปรษณีย์

เซ็นรับรอง หรือเอกสารรับรอง

รองรับชั่วโมงจิตอาสา ตามที่เข้าร่วม

ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย QR CODE | 1-2 ปี

ออกแบบใหม่ทุกอัน ไม่ซ้ำใคร

รองรับเพียงภาษาไทย

รองรับ การส่งทางอีเมล/ไปรษณีย์

อีเมลรับรอง แบบทั่วไป

ไม่รองรับชั่วโมงจิตอาสา

ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทางระบบ

ไม่สามารถเลือกเทมเพลตได้

รองรับเพียงภาษาไทย

รองรับ การส่งทางอีเมลเท่านั้น

อื่น ๆ