เงื่อนไขการรับรอง

สำหรับกิจกรรม

กระจายแบบสอบถามทางการศึกษา

ชั่วโมงจิตอาสา

  • หากต้องการรับ ชั่วโมงจิตอาสา จะสามารถขอได้ในกรณีที่ดำเนินการขอรับเกียรติบัตรประเภท มาตรฐานพรีเมียม กำหนดเอง กำหนดเองแบบพิเศษ

  • สามารถขอรับได้ 30 นาที - 3 ชั่วโมง ต่อคลิป (ขึ้นอยู่กับคุณภาพขอคลิป แต่ให้ระบุตามจริงมาในการส่งคำขอรับรอง)


เงื่อนไข

  • เมื่อมีผู้ร่วมทำแบบสอบถามครบ 10 คนแล้ว สามารถดำเนินการขอเกียรติบัตรประเภทที่ต้องการ

  • ได้ผู้ร่วมทำแบบสอบถาม 10 คนถือว่าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง สามารถขอใบรับรองได้ 1 ใบ เช่น ถ้าได้ 50 คน สามารถขอใบรับรองได้มากที่สุด 5 ใบ

  • การรับรองชั่วโมง นับตามผู้ร่วมทำแบบสอบถาม ผู้กระจายแบบสอบถามจะได้ 15 นาที/1 คน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนชั่วโมงอาสาได้ด้วยตัวเอง ตาม จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถาม x 15 และแจ้งระยะเวลาที่เข้าร่วมที่ได้ ขณะกรอกข้อมูลเพื่อขอการรับรอง)

  • การออกใบรับรองหรือดำเนินการรับรองโดยมีการแอบอ้าง และไม่ได้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ จิตอาสาออนไลน์.com  เช่น เซ็นเอกสารชั่วโมงจิตอาสา สำหรับการกู้ยืมเงินด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ Uncommon Co-Op ฯลฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม การรับรองนั้น ๆ จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และข้อมูลในระบบทั้งหมดของการเข้าร่วมจะถูกลบหากพบเจอหรือมีการร้องเรียน

  • การรับรองต่าง ๆ เป็นการดำเนินการโดย จิตอาสาออนไลน์.com โดย  Uncommon Co-Op ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรปลายทางที่รับผลประโยชน์จากกิจกรรม

  • กิจกรรมนี้ขอเกียรติบัตรและการรับรองได้ทุกประเภท

กลับมาได้อีกครั้ง !    |   กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

รับตอนนี้เลย

การเข้าร่วม 1 ครั้ง สามารถขอการรับรองได้ทุกประเภท และขอใหม่ซ้ำได้หากใบรับรองเดิมหาย/ไม่พบ

เกียรติบัตร

รับใบรับรองเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรองชั่วโมงอาสาสมัคร ใช้สำหรับยืนยันการเข้าร่วม สำหรับ Portfolio เป็นต้น

เซ็นรับรองเอกสาร

สำหรับผู้ที่มีเอกสารที่ต้องเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง

เอกสารรับรองการเข้าร่วม

รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารเพื่อลงนามรับรอง รวมถึงการนำข้อมูลการเข้าร่วมเข้าสู่ระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

อื่น ๆ

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูประเภทการรับรองทั้งหมดที่คุณสามารถดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมของคุณ