เงื่อนไขการรับรอง

สำหรับกิจกรรม

สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบ

การรับเกียรติบัตรฟรี

  • หลังจากโอนค่าสนับสนุนแล้ว กรุณากรอกข้อมูลตรงลิ้งส่งผลงานเพื่อรับเกียรติบัตรฟรี สำหรับกิจกรรมนี้ เกียรติบัตรฟรี จะจัดส่งภายใน 1-7 วันหลักกรอกข้อมูลส่งผลงาน

  • หากต้องการเกียรติบัตร/ใบรับรองประเภทอื่น สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ แต่จะยังได้รับเกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ด้วย

  • เกียรติบัตรฟรีจะระบุยอดการสนับสนุน


กลับมาได้อีกครั้ง !    |   กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถขอใบรับรองได้เช่นเดิม

รับตอนนี้เลย

การเข้าร่วม 1 ครั้ง สามารถขอการรับรองได้ทุกประเภท และขอใหม่ซ้ำได้หากใบรับรองเดิมหาย/ไม่พบ

เกียรติบัตร

รับใบรับรองเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรองชั่วโมงอาสาสมัคร ใช้สำหรับยืนยันการเข้าร่วม สำหรับ Portfolio เป็นต้น

เซ็นรับรองเอกสาร

สำหรับผู้ที่มีเอกสารที่ต้องเซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง

เอกสารรับรองการเข้าร่วม

รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารเพื่อลงนามรับรอง รวมถึงการนำข้อมูลการเข้าร่วมเข้าสู่ระบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

อื่น ๆ

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูประเภทการรับรองทั้งหมดที่คุณสามารถดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมของคุณ