Untitled-1 copy.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมอาสาก่อนใคร และกิจกรรมพิเศษ สำหรับอาสาสมัครดีเด่นเท่านั้น

อาสาสมัครระดับทอง คือสิทธิพิเศษสำหรับอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม กับ Uncommon Volunteer อย่างสม่ำเสมอและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงการของ Uncommon Volunteer ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิทธิพิเศษ

Desserts

สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

Uncommon Volunteer ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมล่วงหน้า และสิทธิในการร่วมจัดการ

Read More
Back of a group of volunteers

Mains

สิทธิในการรับของขวัญ เมื่อเสนอกิจกรรม

รับลุ้นสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ หรือของขวัญพิเศษจาก Uncommon Volunteer เมื่อเสนอแนวคิด/ไอเดีย

Read More
Holiday Presents

Drinks

สิทธิในการรับใบรับรองราคาที่ถูกลง/ฟรี

รับการรับรอง/เกียรติบัตร ในราคาพิเศษ สำหรับทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ หรือฟรีสำหรับบางกิจกรรม

Read More
Checklist

Healthy

สิทธิในการใช้ระบบสนับสนุนพิเศษ

ระบบการสนับสนุนต่าง ๆ และความช่วยเหลือ รวมถึงระบบการเข้าร่วมกิจกรรมที่พิเศษ สำหรับอาสาสมัครดีเด่น

Read More
Customer Service

เงื่อนไขการสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถรับสิทธิสมัครเป็น อาสาดีเด่นได้ เมื่อมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งที่ปรากฎข้างต้นนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอีกที เมื่อท่านทำการสมัคร

เกียรติบัตร/การรับรอง 3 ครั้งขึ้นไป

มีเกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาออนไลน์ กับ จิตอาสาออนไลน์.com เป็นประเภท ออกแบบใหม่ พรีเมี่ยม เซ็นรับรอง หรือเอกสารรับรอง 3 ครั้งขึ้นไป

แนะนำเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หากมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินการขอรับรองของเพื่อน ที่ได้รับการแนะนำจากคุณ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

นำเสนอไอเดียกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้จริง

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.