top of page

UNCOMMON VOLUNTEER Group

สาธารณะ·สมาชิก 10240 คน
น.ส. ธัญญา ตั้งวัธนวิบูลย์
น.ส. ธัญญา ตั้งวัธนวิบูลย์

ระบบขึ้นว่าไม่สามารถยืนยันการชำระออฟไลน์ของคุณได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ มีใครพอจะทราบบ้างมั้ยคะว่าต้องติดต่อยังไง

เกี่ยวกับ

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

คน

อีเวนท์

  • 19 พ.ค. อา. | 'Uncommon Volunteer : ช่วยเหลือคนตาบอดในชีวิตประจำวัน'

  • 2 มิ.ย. อา. | 'Uncommon Volunteer : เข้าใจและช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน'

bottom of page