top of page

UNCOMMON VOLUNTEER Group

สาธารณะ·สมาชิก 10240 คน
Siraleenha muttaharat
Siraleenha muttaharat

กดsubmitการขอcertificateไปแล้ว แล้วก็มีอีเมลส่งมาว่าทำกิจกรรมเสร็จแล้วแต่ผ่านมา3วันแล้วยังไม่ได้ยินcertificateเลยค่ะ ต้องทำยังไงคะ

เกี่ยวกับ

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

คน

อีเวนท์

  • 19 พ.ค. อา. | 'Uncommon Volunteer : ช่วยเหลือคนตาบอดในชีวิตประจำวัน'

  • 2 มิ.ย. อา. | 'Uncommon Volunteer : เข้าใจและช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการได้ยิน'

bottom of page