คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2

เข้าร่วมกิจกรรม

โดยแบ่งหน้าที่กันทำงานอาสา

  • หลังจากที่ค้นพบกิจกรรมอาสาที่สนใจแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามคำแนะนำของกิจกรรมนั้น ๆ ได้เลยโดยทันที โดยให้สมาชิกกลุ่มหรือทีม สามารถแบ่งหน้าที่กันทำผลงานกิจกรรมได้เลย

  • กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนที่ 3

ให้ตัวแทนส่งผลงาน

  • ให้ตัวแทน 1 คนเท่านั้น เป็นผู้ลงทะเบียนส่งผลงานกิจกรรมจิตอาสา ตามขั้นตอนของกิจกรรม

  • ให้กรอกชื่อผู้ทำผลงาน เป็น รายชื่อสมาชิก ของสมาชิกกลุ่มทุกคน **

ขั้นตอนที่ 1

ขอการรับรองการเข้าร่วมรายบุคคล

  1. หลังจากที่ส่งผลงานหรือเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถขอการรับรองได้ทันทีเป็นรายบุคคล

  2. ดูการรับรอง/เกียรติบัตรทั้งหมดคลิกที่นี่