สำหรับหน่วยงาน

หน้าหลัก > คู่มือ > สำหรับหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ที่ต้องการให้ทาง princebass.me สนับสนุนเว็บไซต์กิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

  1. ให้ทางหน่วยงานกรอกข้อมูลของหน่วยงานและทำการอัพโหลดเอกสารขอการสนันสนุนเปิดหน้าเว็บไซต์

  2. รอการติดต่อกลับจากทีมงานของ princebass.me

  3. ทาง princebass.me สนับสนุนการเปิดหน้าเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานของท่าน

หน่วยงานที่เคยร่วมมือกับเรา

  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ปีการศึกษา 2563)

(Uncommon International Group)