การรับรอง

หน้าหลัก > คู่มือ > การรับรอง

เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมง กยศ. กรอ.

การดำเนินการ

กรณีที่เซ็นรับรองแบบปกติ

 1. เตรียมหลักฐานเพื่อใช้ในการรับรอง

 2. พิมพ์เอกสารเพื่อกรอกข้อมูลและแนบมาด้วยขณะส่งเอกสาร/หลักฐาน

 3. ส่งหลักฐานและเอกสาร ดังนี้

  • เอกสารที่ต้องการใช้รับรอง

  • เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ตามชั่วโมงที่รับรอง

  • หลักฐานการโอนค่าดำเนินการและส่งกลับ

 4. โอนค่าดำเนินการและส่งกลับขอใบรับรอง 101 บาท/ครั้ง โอนมาได้ที่

นางสาวภวรัญชน์ จิตรัตนโสภณ 087-1-81601-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขาริเวอร์ไซต์ พลาซ่า เจริญนคร

(ค่าบริการจะถูกจัดสรรไปยังส่วนต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของ princebass.me)

 1. ส่งเอกสารมาที่

นางสาวภวรัญชน์ จิตรัตนโสภณ

107 ซอยตากสิน39 ถนนตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทร 0972492153


กรณีที่เซ็นรับรองแบบ E-SIGNATURE (สามารถใช้ได้กับกาครัฐที่รับรองได้ทั้งหมด) อ่านเพิ่มเติม

 1. เตรียมหลักฐานเพื่อใช้ในการรับรอง

 2. พิมพ์เอกสารเพื่อกรอกข้อมูลและแนบมาด้วยขณะส่งเอกสาร/หลักฐาน

 3. ส่งหลักฐานและเอกสาร ดังนี้

เอกสารที่ต้องการใช้รับรอง

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ตามชั่วโมงที่รับรอง

หลักฐานการโอนค่าดำเนินการและส่งกลับ

 1. โอนค่าดำเนินการแขอใบรับรอง 141 บาท/ครั้ง โอนมาได้ที่

นางสาวภวรัญชน์ จิตรัตนโสภณ 087-1-81601-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขาริเวอร์ไซต์ พลาซ่า เจริญนคร

(ค่าบริการจะถูกจัดสรรไปยังส่วนต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของ princebass.me)

 1. กรอกแบบฟอร์มขอรับรองกยศ. E-SIGNATURE

(หากได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลตอบกลับผ่านทางอีเมลที่เอกสารเข้ามาภายใน 6 ชั่วโมงทำการ!)

หากได้รับเอกสารและได้รับการตอบแล้วรอฝ่ายบริการกิจกรรมเซ็นเอกสารภายใน 6 ชั่วโมงชั่วโมงทำการ

แบบฟอร์มขอรับรองกยศ. E-SIGNATURE คลิ๊กที่นี่


กรุณาตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยของท่าน สามารถใช้การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ได้หรือไม่ โดยสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบหรือติดต่อ คลิกที่นี่