เกียรติบัตร

โปรดเลือกประเภทเกียรติบัตรที่ต้องการ

ออกแบบใหม่

(รองรับชั่วโมงอาสาได้มากที่สุด 1000 นาที)

จำนวนผู้ใช้มากกว่า 10 %

เลือกเกียรติบัตรประเภทนี้

พรีเมียมเลือกได้

(รองรับชั่วโมงอาสาได้มากที่สุด 800 นาที)

จำนวนผู้ใช้มากกว่า 43 %

เลือกเกียรติบัตรประเภทนี้

มาตรฐานพรีเมียม

(รองรับชั่วโมงอาสาได้มากที่สุด 600 นาที)

จำนวนผู้ใช้มากกว่า 29 %

เลือกเกียรติบัตรประเภทนี้

มาตรฐานพิเศษ

จำนวนผู้ใช้มากกว่า 13 %

เลือกเกียรติบัตรประเภทนี้

มาตรฐานทั่วไป

จำนวนผู้ใช้มากกว่า 5 %

เลือกเกียรติบัตรประเภทนี้

ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย