การรับรองชั่วโมงจิตอาสา

แบบออนไลน์

หมายเหตุ ในกรณีที่ขอรับรองชั่วโมง กรอ. หรือ กยศ. กรุณาตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยของท่าน สามารถใช้การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ได้หรือไม่ โดยสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือค้นหาชื่อมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบหรือติดต่อคลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 1

โอนค่าดำเนินการและค่าส่งกลับ

  • จ่ายค่าดำเนินการ 201 บาท (ทำไมฉันต้องจ่ายค่าดำเนินการ ?)

  • หมายเหตุ | การส่งเอกสารเพื่อเซ็นรับรองจำเป็นต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ไฟล์ผลงาน เกียรติบัตร ฯลฯ หากไม่มีหลักฐานจะใช้เวลาในการดำเนินการช้ากว่าปกติ

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนและส่งหลักฐาน/เอกสาร

  • ส่งภาพหลักฐานการโอนค่าดำเนินการ

  • ส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการรับรอง (.pdf หรือ .jpg)

  • กรุณากรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อย


ลงทะเบียนขอการรับรอง ที่ปุ่มด้านล่าง พร้อมแนบหลักฐานข้างต้น และเลือกประเภท ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3

ติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งการดำเนินการ

  • ทางอีเมล ได้รับ 0 - 24 ชั่วโมงหลังดำเนินการ


หากไม่ได้รับหลังจากดำเนินการขอแล้ว 2 วัน กรุณารายงานปัญหาหรือติดต่อแอดมินเพื่อรับความช่วยเหลือ คลิกที่นี่