bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา (แบบปริ้นต์)

จัดทำการ์ดเพื่อส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กเล็ก และโรงเรียนห่างไกล