bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

จัดทำการ์ดเพื่อการศึกษา (แบบวาดใส่กระดาษ)

ร่วมจัดทำการ์ดเกมเพื่อการศึกษา ทั้งการ์ดภาษาอังกฤษ เคมี ฯลฯ