จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา

ทำถุงผ้า นำไปส่งมอบให้กับสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาต่าง ๆ

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามจริง

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

กิจกรรมจัดทำถุงผ้า คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมชุดและอุปกรณ์ในการจัดทำถุงผ้า ซึ่งผลงานถูกส่งมอบพร้อมกับขณะส่งมอบหนังสือ/บริจาคหนังสือให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นลำดับต่อไป


ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและพูดถึง ดังนั้น Uncommon Co-Op จึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะดำเนินการและพัฒนากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน

กิจกรรม "จัดทำถุงผ้า เพื่อส่งมอบให้สถานพยาบาล/สถานศึกษา" จึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคน/อาสาสมัคร ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้คนได้ส่งมอบสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรมให้ขยายวงกว้างขึ้นไป


วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม

  • เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งของที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมอาสาสมัครที่แตกต่าง สะดวก ประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วม/เดินทาง

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ และอาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ

 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์

เพื่อเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการจัดซื้อผ้า Canvas ที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้อย่างน้อย 1 ชุด (ประกอบด้วยผ้า Canvas ยาว 1 เมตร) จากนั้นให้ลงทะเบียนสั่งซื้อได้หลังจากที่ดำเนินการจ่ายเงินแล้ว


โปรดเลือกจำนวนชุด เพื่อจ่ายเงินและลงทะเบียนสั่งซื้อ1