การเข้าร่วมเป็นทีม

ข้อมูลส่วนนี้แสดงรายละเอียดการเข้าร่วมเป็นทีม ซึ่งเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นทีม เป็นไปตามที่ปรากฎข้างต้น

YES/UNLIMITED

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คุณสามารถดำเนินการรับการรับรอง/เกียรติบัตร ตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน

ประเภทการรับรอง

ทุกประเภท

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

30 - 180 นาที / คลิป

ทำได้ทาง

รายการข้างต้นเป็นอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างง่ายดาย

มือถือ | คอมพิวเตอร์

แนะนำกิจกรรม

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

Updating


หมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ

 

เริ่มได้เลย!

 
ตรวจสอบหมวดหมู่คลิปที่สามารถทำได้

  • มุกตลกแทรกความรู้

  • ความรู้ทั่วไปที่น่าสนใจ

  • ภาษา และภาษาอังกฤษ

  • เพศศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ

  • ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป

  • รณรงค์ไม่บูลลี่

  • สร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับความฝัน และเป้าหมายในชีวิต