ทำหน้ากากผ้าออนไลน์ (โครงการใหม่)

Others, Handcrafts/WFH, Disabled People, Donation

 
 

การเข้าร่วมเป็นทีม

ข้อมูลส่วนนี้แสดงรายละเอียดการเข้าร่วมเป็นทีม ซึ่งเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นทีม เป็นไปตามที่ปรากฎข้างต้น

NO

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คุณสามารถดำเนินการรับการรับรอง/เกียรติบัตร ตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน

ประเภทการรับรอง

ทุกประเภท

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

30 นาที / ชุด

ทำได้ทาง

รายการข้างต้นเป็นอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างง่ายดาย

มือถือ | คอมพิวเตอร์

แนะนำกิจกรรม

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

Updating


หมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ

 

เริ่มได้เลย!

 
ศึกษารายละเอียดโครงการ

  • โอนเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์และดำเนินโครงการ ในการจัดทำหน้ากากอนามัย 1 ชุด หรือ 80 บาท โดย 1 ชุดจะประกอบด้วยหน้ากากอนามัยผ้าคอตตอน หรือมัสลิน จำนวน 4 ชิ้น (สามารถขอใบรับรองโครงการทำหน้ากากอนามัยผ้าออนไลน์ได้ 30 นาที)

  • ตั้งแต่ 1 กันยายน 64 เป็นต้นไป Uncommon Co-Op จะเริ่มดำเนินการส่งมอบรายการการจัดทำ ให้ผู้จะทำหน้ากาก ทุก ๆ วันที่ 30 ของเดือน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานพยาบาล อสม. ฯลฯ ในเดือนถัดไป

  • กรุณาติดตามการดำเนินการส่งมอบ คลิกที่นี่