ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์

ใช้โทรศัพท์ ฯ เท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้ว สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดครั้ง

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

ไม่รับรอง ชม. อาสา

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

Updating

 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

เลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์


เลือกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  • ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มทางการศึกษาในเฟสบุค ที่มีเยาวชน/สมาชิกมากกว่า 10,000 คน (10 กลุ่มขึ้นไป)

  • ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาของตนเอง (ผ่านฝ่ายแนะแนว, ติดบอร์ด, กระจายใบปลิว ฯลฯ)

  • ประชาสัมพันธ์ผ่านการติดต่อสถานศึกษาในช่องทางต่าง ๆ (2 สถาบันขึ้นไป)

  • ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจต่าง ๆ เว็บไซต์ หรือบทความ ฯลฯ

 

ขั้นตอนที่ 2