ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (สนับสนุนค่าโครงการ)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

30 นาที / ชุด

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ เพื่อระดมทุนใช้ในการเพาะพันธุ์ต้นไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น รวมถึงพืชเศรษฐกิจที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและพูดถึง ดังนั้น Uncommon Co-Op จึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะดำเนินการและพัฒนากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน

กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ออนไลน์" จึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคน/อาสาสมัคร ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้คนได้ส่งมอบสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของกิจกรรมให้ขยายวงกว้างขึ้นไป


วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม

  • เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมอาสาสมัครที่แตกต่าง สะดวก ประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วม/เดินทาง

  • เพื่อดำเนินการกิจกรรมสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ

  • การเข้าร่วมกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายบางประการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมเชิงสมทบทุน และในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เกียรติบัตรฟรีสำหรับกิจกรรมนี้

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับเกียรติบัตรฟรี ภายหลังร่วมกิจกรรมและส่งข้อมูลการเข้าร่วมแล้วภายใน 5-10 วัน

  • ตัวอย่างเกียรติบัตรฟรี สำหรับกิจกรรมนี้


 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

สนับสนุนโครงการ