ปลูกต้นไม้ออนไลน์ (forestapp.cc)

ปลูกป่าออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทางมือถือ หรือคอมพ์ สามารถขอใบรับรอง และชั่วโมงอาสาได้

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

30 นาที / ชุด

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

Updating

 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

โหลดแอพพลิเคชั่น forest - โฟกัส

 

ขั้นตอนที่ 2