Glass Buildings

ร่วมกิจกรรม

พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

กิจกรรมพิมพ์หนังสือให้คนตาบอด คือกิจกรรมที่อาสาสมัครทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft Word หรือ Google Docs เท่านั้น อาสาสมัครสามารถพิมพ์หนังสือคัดลอกจากหนังสือต้นฉบับได้เลย จากนั้นทาง Uncommon Co-Op จะดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นสำดับถัดไป


หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ

เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็บรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์


โดยผลงานที่ได้ จะถูกมีการจัดส่งพร้อม กำหนดการการส่งผลงานสำหรับกิจกรรมนี้ในรอบถัดไปคือเดือน กันยายน 2564หมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆเข้าร่วมคนเดียว

อาสาทั่วไปหรือในนามองค์กร

เข้าร่วมกิจกรรมแบบอาสาสมัครทั่วไป ในนามบุคคล สามารถดำเนินการรับรองได้ทุกประเภท

Using a Tablet
เข้าร่วมเป็นกลุ่ม

เข้าร่วมเป็นทีมได้

เข้าร่วมกิจกรรมหลายคน อย่างมีความสุข สามารถรับการรับรองได้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Collaborating
มีส่วนร่วมดำเนินการ

พร้อมรับใบรับรองพิเศษ

สมัครเป็นผู้บริหารกิจกรรม หรือตัวแทนดำเนินการ ระยะสั้นยาว รับทุนการศึกษา และใบรับรองพิเศษ 

Business Consultation
 
 
 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม