bg 3.jpg

อาสาออนไลน์

โครงการ

พิสูจน์อักษรหนังสือที่จะใช้พิมพ์อักษรเบลล์

ใช้เพียงมือถือ หรือคอมพ์ ฯ ตรวจสอบเพื่อใช้นำไปทำเป็นหนังสืออักษรเบลล์