รับสมัครแอดมินให้คำปรึกษากิจกรรม

เพื่อเปิดรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เข้ามาช่วยเหลืองานและฝึกทักษะ

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

Updating

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

Updating

 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

ติดต่อไลน์เพื่อทำการติดต่อและสมัครเป็นแอดมิน


  • ติดต่อไลน์ @princebass.me เพื่อทำการติดต่อและสมัครเป็นแอดมิน (โดยให้แจ้งว่ามาสมัครเป็นแอดมิน)

  • ทีมงานจะดำเนินการอบรมและมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ให้

  • ตอบกลับข้อความและให้คำปรึกษาใน Line@ หรือ Facebook โดยจำเป็นต้องบันทึกรายชื่อผู้ที่แอดมินให้คำปรึกษาไว้ทั้งหมด เพื่อส่งรายงานและขอรับใบรับรอง

  • เมื่อต้องการยุติบทบาทหรือขอใบรับรอง ให้ส่งรายชื่อทั้งหมดที่ปุ่มส่งผลงานกิจกรรม และสามารถขอใบรับรองได้เป็นลำดับถัดไป