วาดภาพการ์ตูนสำหรับทำสมุดภาพระบายสี

Art/Graphic/Design, Handcrafts/WFH, Writing

 
 

การเข้าร่วมเป็นทีม

ข้อมูลส่วนนี้แสดงรายละเอียดการเข้าร่วมเป็นทีม ซึ่งเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นทีม เป็นไปตามที่ปรากฎข้างต้น

YES/UNLIMITED

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คุณสามารถดำเนินการรับการรับรอง/เกียรติบัตร ตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน

ประเภทการรับรอง

ทุกประเภท

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

นับตามเวลาจริง

ทำได้ทาง

รายการข้างต้นเป็นอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างง่ายดาย

มือถือ | คอมพิวเตอร์

แนะนำกิจกรรม

‼️ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ และกำหนดการ

โครงการวาดภาพเพื่อจัดทำสมุดภาพระบายสี สำหรับเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนชนบท เป็นโครงการใหม่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการวาดภาพเพื่อทำสมุดภาพระบายสี จากผลงานของกิจกรรมวาดภาพเพื่อการศึกษา โดยผลงานที่ได้จากกิจกรรมนี้จะถูกรวบรวมและส่งมอบไปที่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้เลยทันที เพียงสามขั้นตอนง่าย ๆ คือศึกษารายละเอียด วาดภาพ และส่งมอบ


หลังเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว อาสาสมัครสมารถขอการรับรองต่าง ๆ ได้ทุกประเภท อาทิ

เกียรติบัตรจิตอาสา ชั่วโมงจิตอาสา เซ็บรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์


โดยผลงานที่ได้ จะถูกนำไปให้อาสาสมัครได้ร่วมจัดทำสมุดวาดภาพระบายสี ซึ่งสมุดภาพจะมีการจัดส่งทุกครั้ง เมื่อทาง Uncommon Co-Op ได้รับผลงานครบ 100 ชุด ต่อการจัดส่งไปหนึ่งสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในประเทศไทยหมายเหตุ | การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายบางประการในการดำเนินการขอการรับรองประเภทต่าง ๆ 

เริ่มได้เลย!

 
ศึกษาคู่มือ


การวาดภาพ

  • สามารถวาดใส่กระดาษ หรือโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้

  • หากวาดหลายภาพ หรือทำเป็นทีม สามารถส่งผลงานแบบหลายไฟล์ได้

  • ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น แต่สามารถอ้างอิงได้ หรือวาดตัวละครใด ๆ ได้

  • ภาพที่ได้จากการวาดนี้ จะถูกนำไปทำเป็นสมุดระบายสี มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ