ส่งมอบผลงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์

กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพาะปลูกจำนวน 500 ต้น ในรอบแรก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน (เริ่มเพาะพันธุ์ มกราคม. 2565)

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 
 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

 

ขั้นตอนที่ 2