ส่งมอบผลงาน กิจกรรมออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ

กิจกรรมออกแบบเทมเพลตพอร์ตฟอลิโอ อยู่ระหว่างการปรับปรุงผลงาน และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้แจกผลงานในปี 2565

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 
 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

 

ขั้นตอนที่ 2