เขียนส่งกำลังใจ

อาทิ เขียนส่งกำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้พิการ ฯลฯ

ระยะเวลาหรือชั่วโมงจิตอาสาที่คุณใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถนับตามเงื่อนไขด้านบนเพื่อรับการรับรองหรือเกียรติบัตรได้หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ชั่วโมงจิตอาสา

Updating

download-icon-share-facebook-svg-eps-png-psd-ai-vector-el-fonts-facebook-share-png-1600_52
 

Updating

 

ร่วมกิจกรรม

แบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม/ในนามองค์กร

เข้าร่วมได้เลยทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือสมัครกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาหัวข้อ

หมวดหมู่บทความส่งกำลังใจที่สามารถเขียนได้

  • ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์

  • ส่งกำลังใจถึงผู้พิทักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

  • คนไร้บ้านหรือหน่วยงานเกี่ยวกับคนด้อยโอกาส

  • ผู้พิการ

 

ขั้นตอนที่ 2