WELCOME to UNCOMMON VOLUNTEER

โครงการ

TikTokประชาสัมพันธ์งานอาสา

ใช้เพียงมือถือ หรืออุปกรณ์ที่ตนเองถนัด ถ่ายทำลงติ๊กต๊อก (เเอคเคาต์ตัวเอง)