วาดภาพประกอบนิทานเพื่อเด็กด้อยโอกาส

 

EXPECTATION

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอันสดใน เมื่อเขาได้ฟัง และได้เห็นรูปภาพประกอบนิทานที่อาสาสมัครหลายๆคนช่วยกันทำเพื่อพวกเขา

Wild Mushrooms_edited.jpg

HERE's WHY WE BRING THIS TO YOU

พวกเราทุกคนรู้ดีว่าเด็กๆนั้นชอบคิด และจินตนาการ บางครั้งเด็กๆเขาไม่เข้าใจหนังสือที่เราอ่านให้เขาฟังหรอก การสื่อสารที่ดี จำเป็นต้องมีรูปภาพประกอบ ดังนั้น เราจึงอยากให้ผู้ที่มศักยภาพในการวาดรูป นำความสามารถของตนเองที่มี มาใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาส โดยการนำภาพที่วาดมาช่วยเติมเต็มความคิดและความฝันให้กับพวกเขา

EFFECTS of YOUR PARTICIPATION

จินตนาการที่เพิ่มพูนมากขึ้นของเด็กๆรวมทั้งสีสันสดใสที่จะช่วยทำให้โลกของเด็กๆสดใสมากขึ้น

px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
px1_edited.jpg
web bg.jpg

อย่ารอช้า ที่จะเข้าร่วม !

แค่คุณวาดภาพประกอบนิทานและนึกถึงรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้รับ แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันจะช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตของคุณได้มากเลยล่ะ ลองมาทำดูสิ แล้วคุณจะได้สีสันใหม่ๆในชีวิต

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :

วาดภาพประกอบนิทานเพื่อเด็กด้อยโอกาส

Tale Illustrated Drawing

รหัส :

ART-DRW-TAL-001

PDPA หรือ นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล : คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1. การส่งมอบผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงาน

1.1 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : นักเรียนระดับอนุบาล ถึงชั้นประถม ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหรือมีความต้องการสูง ในหมวดอุปกรณ์การศึกษา ฐานะยากจน

1.2 ผู้คัดเลือกผู้รับผลประโยชน์ : ตัวแทนผู้ประสานงานจากองค์กรที่รับผลงาน

1.3 องค์กรที่รับผลประโยชน์ : โรงเรียน/หน่วยงานทางการศึกษาในเขตชนบท ที่มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1.1 มากกว่า 30% ซึ่งมีความประสงค์และต้องการ


2. แนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อประสิทธิภาพ

Uncommon Volunteer ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดและบริหารกิจกรรม ได้วางแนวทางในการพัฒนาผลงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผลงานและรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ Uncommon Volunteer เท่านั้น ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือนำไปส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ต่อไป (เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเป็นไปตาม ข้อ 3)


3. เกณฑ์การรับและปฏิเสธผลงาน

เนื่องจาก Uncommon Volunteer ได้เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างอิสระให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลงานที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จะสามารถใช้ได้จริง จริงมีการตั้งเกณฑ์ในการรับผลงาน ดังนี้

  • ผลงานมีข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

  • ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ของกิจกรรมนั้น ๆ อาทิ การใช้ภาพประกอบของโครงการ ฯลฯ

  • ผลงานที่ถูกรายงานการละเมิดสิขสิทธิ์จะไม่ถูกใช้งานจริงในทุกกรณี หากพบการตรวจสอบเจอ